Servizos

Contamos cun amplo catálogo de servizos. Entre eles inclúese a xestión ambiental de empresas, obtención de autorizacións ambientais, avaliación ambiental, estudos técnicos e moitos outros.

Podes consultar con máis detalle o noso apartado de servizos aquí.

 

Xestión de residuos: inscricións en rexistros, traslados de residuos a xestor autorizado, programas de redución de desperdicios…

Solos contaminados: informe de situación de solo, investigación da calidade do solo, recuperación de solos contaminados…

Emisións atmosféricas: REGADE, control APCA, cálculos de emisións, pegada de carbono…

Calidade da auga: controis analíticos, permisos de vertedura, cálculo de pegada hídrica…

 • Inscricións e autorizacións nos Rexistros de Produtores e Xestores de Residuos
 • Inscricións e autorizacións no Rexistro Galego de Emisións
 • Permisos de vertedura de augas residuais
 • Estudos preliminares de viabilidade ambiental de proxectos
 • Documentos de Inicio
 • Estudos para a Avaliación de Impacto Ambiental
 • Xestión de alegacións e información pública
 • Seguimento de declaracións ambientais
 • Plans de emerxencia ante situacións de seca
 • Plans de Acción de Clima e Enerxía Sostible para Concellos (PACES)
 • Plans de Acción para o aforro enerxético
 • Cálculo de Emisións
 • Avaliación de solicitudes ambientais
 • Formación ambiental a cidadáns e profesionais
 • Vixilancia ambiental de instalacións e servizos
 • Plan Interior Marítimo
 • Cálculo da pegada de carbono de organizacións e produtos
 • Xestión da imaxe verde
 • Inventarios de fauna e flora
En Agalterra queremos buscar solucións aos teus problemas. Contacta connosco sen compromiso para analizar o teu caso.

Calle Alejandro Outeiriño Rodríguez

Ourense, Galicia (España)

Tlf.: 988 09 44 23

administracion@agalterra.es