Sobre nós

Agalterra é unha entidade formada por un grupo de profesionais especializados en diferentes disciplinas e que teñen como obxectivo ofrecer os mellores servizos de xestión ambiental, consultoría de medioambiente ou asistencia técnica.

Os nosos obxectivos son atopar as solucións que mellor se adapten aos nosos clientes á vez que fomentamos a protección do medio natural.

Flor Agalterra

Contamos cun amplo catálogo de servizos. Entre eles inclúese a xestión ambiental de empresas, obtención de autorizacións ambientais, avaliación ambiental, estudos técnicos e moitos outros.

Podes consultar con máis detalle o noso apartado de servizos aquí.

 

Xestión de residuos: inscricións en rexistros, traslados de residuos a xestor autorizado, programas de redución de desperdicios…

Solos contaminados: informe de situación de solo, investigación da calidade do solo, recuperación de solos contaminados…

Emisións atmosféricas: REGADE, control APCA, cálculos de emisións, pegada de carbono…

Calidade da auga: controis analíticos, permisos de vertedura, cálculo de pegada hídrica…

 • Inscricións e autorizacións nos Rexistros de Produtores e Xestores de Residuos
 • Inscricións e autorizacións no Rexistro Galego de Emisións
 • Permisos de vertedura de augas residuais
 • Estudos preliminares de viabilidade ambiental de proxectos
 • Documentos de Inicio
 • Estudos para a Avaliación de Impacto Ambiental
 • Xestión de alegacións e información pública
 • Seguimento de declaracións ambientais
 • Plans de emerxencia ante situacións de seca
 • Plans de Acción de Clima e Enerxía Sostible para Concellos (PACES)
 • Plans de Acción para o aforro enerxético
 • Cálculo de Emisións
 • Avaliación de solicitudes ambientais
 • Formación ambiental a cidadáns e profesionais
 • Vixilancia ambiental de instalacións e servizos
 • Plan Interior Marítimo
 • Cálculo da pegada de carbono de organizacións e produtos
 • Xestión da imaxe verde
 • Inventarios de fauna e flora
En Agalterra queremos buscar solucións aos teus problemas. Contacta connosco sen compromiso para analizar o teu caso.

Calle Alejandro Outeiriño Rodríguez

Número 15, 1º planta, porta 2

C.P. 32003

Ourense, Galicia (España)

Tlf.: 988 09 44 23

administracion@agalterra.es